Nieuczciwa konkurencja jak z nią żyć

Czym jest nieuczciwa konkurencja?

Uczucie konkurencji chyba nikomu nie jest obce, ponieważ towarzyszy nam ono już od najmłodszych lat. Chęć bycia najlepszym w klasie, grupie czy na różnych konkursach jest dla niektórych głównym bodźcem motywacji. Jednak, konkurencja konkurencji nierówna. Ta rozsądna jest jak najbardziej zdrowa, ale co w przypadku nieuczciwej konkurencji?

Zgodnie z prawem (art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) czyny nieuczciwej konkurencji to działania sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, które zagrażają bądź naruszają interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Przy czym warto pamiętać o tym, że nie każda konkurencja, która według nas jest nielegalna, będzie taka również w świetle prawa.

Nieuczciwa konkurencja występuje w praktycznie każdej dziedzinie gospodarki – zaczynając od handlu i usług, kończąc na reklamie, a nawet Internecie. Oczywiście, problem ten dotyka nie tylko duże, międzynarodowe firmy, ale także małe lokalne salony fryzjerskie czy kosmetyczne.

Bezprawność sprawcy, polega na działaniu niezgodnie z prawem lub działaniu wbrew dobrym obyczajom – i tu pojawia się haczyk. O ile łatwo jest złapać kogoś za łamanie prawa, o tyle gorzej jest zrobić w przypadku dobrych obyczajów, ponieważ nie mają one jednoznacznej definicji.

Dobre obyczaje w gospodarce

Dobre obyczaje towarzyszą nam w codziennym życiu – mówienie „dzień dobry”, pomaganie osobom niepełnosprawnym czy starszym i wiele innych. Jednak w obrocie gospodarczym nie o takie dobre obyczaje nam chodzi. Tu w kryterium nie bierzemy pod uwagę naszych poglądów, a zapewnienie niezakłóconej konkurencji poprzez rzetelne i prawdziwe współzawodnictwo jakością, ceną oraz innymi podmiotami, które są pożądane przez klientów, a oferowane przez handel i usługi.

Zobacz też:  Jak napisać biznes plan? Dobry biznesplan krok po kroku

Przykłady nieuczciwej konkurencji

 1. Wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa – (art. 5 u.z.n.k.) – nieuczciwa konkurencja występuje, kiedy oznaczenie przedsiębiorstwa może wprowadzić klientów w błąd, na przykład nazwa, symbol czy godło, które było już charakterystyczne/używane przez inną legalną działalność.
 2. Fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów lub usług – (art. 8 u.z.n.k.) – oznaczenie na towarach lub usługach, które nie jest zgodne z prawdą lub wykorzystanie jej w: reklamie działalności, rachunkach lub innych dokumentach.
 3. Wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług – (art. 10 u.z.n.k.) oznaczenie lub jego brak, usług lub towarów, które może wprowadzić klientów w błąd co do jakości, ilości, pochodzenia, sposób wykonania, składników itp. To samo tyczy się opakowania.
 4. Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa – (art. 11 u.z.n.k.) – ujawienie lub pozyskanie tajemnic cudzego przedsiębiorstwa.
 5. Przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną – (art. 15a u.z.n.k.)
 6. Nieuczciwa lub zakazana reklama – (art. 16 u.z.n.k.)

Nieuczciwa konkurencja a prawo

Jeśli Twoje interesy zostały zagrożone lub naruszone w wyniku działań nieuczciwej konkurencji, masz prawo do dochodzenia swoich roszczeń zarówno na drodze sądowej, jak i o charakterze cywilnoprawnym.

 1. Odpowiedzialność cywilnoprawna – możesz jej dochodzić przed wydziałem cywilnym lub gospodarczym. Jako pokrzywdzony, możesz żądać:
 • Zaniechania niedozwolonych działań,
 • Usunięcia skutków działań,
 • Złożenie oświadczenia w tej sprawie,
 • Naprawienia wyrządzonej szkody,
 • Wydania uzyskanych korzyści,
 • Określonej sumy pieniężnej na określony cel społeczny, który musi związany być z wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego.
 1. Odpowiedzialność karna:
Za co? Jaka kara?

Ujawnienie innej osobie lub wykorzystywanie tajnych informacji innego przedsiębiorstwa co bezpośrednio szkodzi przedsiębiorcy

·      Grzywna,

·      Kara ograniczenia wolności,

·      Pozbawienie wolności do 2 lat.

Kopiowanie wewnętrznej postaci produktu lub kopiuje i wprowadza go na rynek

·      Grzywna,

·      Kara ograniczenia wolności,

·      Pozbawienie wolności do 2 lat.

Sprzedaż lub kierowanie sprzedażą lawinową ·      Pozbawienie wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Oprócz tego karze aresztu bądź grzywny podlega osoba, która:

 • Oznacza lub nie oznacza towarów lub usług, co wprowadza klienta w błąd – zgodnie z artykułem 5 u.z.n.k,
 • Używa nielegalnej reklamy,
 • Rozpowszechnia nieprawdziwe informacje o przedsiębiorstwie, w szczególności o ich zarządcach,

Jak bronić się przed nieuczciwą konkurencją?

Niestety, ale ciężko jest powiedzieć co należy robić już wcześniej, aby nie dopuścić do nieuczciwej konkurencji i zostać w ten sposób oszukanym. Najważniejsze to nie bagatelizować tego problemu. Taka sprawa jest bardzo poważna i jak najszybciej należy zgłosić to odpowiednim służbom.

Bacznie obserwujmy rynek i sprawdzajmy czy nie zostaliśmy oszukani. W miarę możliwości analizujmy to kogo zatrudniamy i z kim współpracujemy.

Konkurencja w biznesie

W brew pozorom konkurencja jest bardzo dobra – oczywiście ta zdrowa i legalna. Bardzo często to właśnie ona motywuje nas do działania i zmiany czegoś na lepsze, aby z każdym dniem iść do przodu.

Przed założeniem przedsiębiorstwa analiza rynku jak i panującej na niej konkurencji to podstawa. Trzeba mieć na uwadze to, że im jest ona większa, tym ciężej może nam być osiągnąć sukces. Nie należy się jednak poddawać i demotywować, ciężka i solidna praca to połowa Twojego przyszłego sukcesu.

Grunt to wyróżniać się i zaoferować coś czego konkurencja nie ma lub co naszym zdaniem zrobiła źle albo nie do końca.

Dlaczego konkurencja jest chroniona i kto ją broni?

UOKiK, czyli Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta to organ administracji państwowej, który ma na celu ochronę konsumentów i kształtowanie polityki antymonopolowej. Zajmują się oni między innymi Przeciwdziałaniu praktykom, które ograniczają konkurencję.

Prawo do obrony konkurencji składa się z: prawa wspólnotowego, który obowiązuje w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej oraz prawo krajowe, które musi być zgodne z założeniami unijnymi.

Rate this post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *